נדל"ן מסחרי 

בראשון לציון

במרכז מסחרי יוקרתי

א.ת מערב החדש

קומת קרקע

514 מטר

גובה 6.5

יעוד: מסחר,תצוגה

110 ש"ח למטר