נדל"ן מסחרי

בתל אביב

משרד 150 מטר

בבניין חדש

סמוך לבית מעריב

מתאים ל:

רו"ח, עו"ד 

מנכלי חברות אנוש