קרקעות למכירה ולהשכרה

קרקע 3.6 דונם

טאבו חקלאית 

לא לבניית בית 

על כביש 40

סמוך למושב נען

רק 2,200,000 ש"ח